Alimentarea corectă

fără unealtă

Alimentarea corectă

Înainte de alimentarea motomotoferăstrăului Dumneavoastră STIHL trebuie să mai aveţi în vedere câteva indicaţii de siguranţă elementare:

  • Benzinăa este extrem de uşor inflamabilă. De aceea trebuie să păstraţi o distanţă suficientă faţă de flăcări deschise, să nu vărsaţi combustibil şi să nu fumaţi. Alimentaţi la cel puţin 3 metri faţă de locul de muncă unde doriţi să porniţi motomotoferăstrăul.
  • Înainte de fiecare alimentare trebuie să opriţi total motorul; de asemenea nu trebuie să alimentaţi atâta vreme cât motorul este încă fierbinte. Altfel, dacă se varsă, poate exista pericol de incendiu.
  • Deschideţi cu grijă capacul rezervorului pentru ca eventuala suprapresiune să se poată degaja încet şi să nu sară stropi de combustibil din rezervor.
  • Alimentaţi numai în locuri vine ventilate.
  • În timpul alimentării trebuie să aveţi grijă să nu se verse combustibil sau ca acesta să nu ajungă pe îmbrăcămintea Dumneavoastră. Dacă se întâmplă, curăţaţi imediat motounealta şi schimbaţi-vă îmbrăcămintea.

Selectaţi acum dacă rezervoarele de la motomotoferăstrăul Dvs. se deschid cu sau fără unelte: