Informare privind protecția datelor

Prin prezenta Informare privind protecția datelor dorim să vă înştiinţăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Veți găsi mai jos, printre altele, informații despre modul în care și motivele pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și ce drepturi aveți în acest sens.

APLICABILITATEA INFORMĂRII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

În această Informare privind protecția datelor vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu vizitarea și utilizarea site-ului nostru web disponibil la adresa URL https://www.stihl.ro.

Pentru a vă ajuta să obțineți informațiile relevante pentru dvs. dintr-o singură privire, am împărțit această Informare privind protecția datelor în secțiuni individuale:

cuprins

În această Informare privind protecția datelor vă oferim informații în conformitate cu cerințele Regulamentului general european privind protecția datelor ("RGPD", Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului). De asemenea, respectăm cerințele altor legislații naționale privind protecția datelor care se pot aplica prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (împreună "legislația privind protecția datelor").

1 OPERATORUL DE DATE 

1.1 Operatorul de date

Operatorul, în conformitate cu legislația privind protecția datelor, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal și asigură respectarea cerințelor legislației privind protecția datelor. În cazul în care doi sau mai mulți operatori stabilesc împreună scopurile și mijloacele de prelucrare, acei operatori sunt responsabili împreună pentru prelucrare, așa numiții operatori asociați.

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu acest site web este:

    SC Andreas Stihl Motounelte SRL
    Str. Drumul Gării Otopeni, nr. 26-28, 075100, Otopeni, jud. Ilfov, România
    Email: office@stihl.ro
    Cod fiscal: RO9465239

("noi", "pe noi").

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați în orice moment folosind datele de contact indicate mai sus.

2 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

2.1 Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Atunci când folosim termenul "date cu caracter personal" în prezenta Informare privind protecția datelor, ne referim la orice informații referitoare la dvs.

Exemple de date cu caracter personal sunt numele dvs., adresa de e-mail și adresa poștală. Cu toate acestea, datele dvs. cu caracter personal includ orice date care sunt legate de dvs. sau care vă privesc. Ne referim la datele care nu au legătură cu dvs. ca fiind "date non-personale" sau "date anonime". Legea privind protecția datelor și prezenta Informare privind protecția datelor nu se aplică acestor date.

Înțelegem prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca incluzând, de exemplu, colectarea, stocarea sau ștergerea datelor dvs.

2.2 Prezentare generală a temeiului juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai dacă ne putem baza pe un temei juridic sau dacă prelucrarea este legală în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, adică dacă prelucrarea este permisă din punct de vedere legal. În cadrul domeniului de aplicare al RGPD, cea mai mare parte a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD].
 • Ne-ați dat consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD].
 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale care ne revine [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD].
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs., care necesită protejarea datelor cu caracter personal [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].

Informații suplimentare privind ce operațiuni de prelucrare se bazează în mod specific pe ce temei juridic sau în temeiul cărei legislații privind protecția datelor este permisă prelucrarea sunt prezentate mai jos în această Informare privind protecția datelor.

2.3 Ce date cu caracter personal colectăm de la dvs.

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, pe care le colectăm (în mod automat) sau pe care le primim de la terțe părți.

În principiu, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, divulgarea anumitor date cu caracter personal poate fi necesară pentru a ne permite să vă oferim și să vă furnizăm site-ul web și toate funcțiile acestuia.

Date cu caracter personal pe care ni le furnizați

Prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați. De exemplu, este posibil să ne sunați sau să ne contactați în alt mod atunci când utilizați site-ul nostru web și ne furnizați anumite informații prin aceste mijloace. Colectăm și prelucrăm aceste date pentru a vă permite să utilizați site-ul nostru web. Dacă nu ne furnizați anumite informații, acest lucru poate exclude sau afecta utilizarea sau funcționalitatea deplină a site-ului nostru web.

Date cu caracter personal care sunt colectate (în mod automat)

Anumite informații sunt colectate și prelucrate de noi (automat) atunci când utilizați site-ul nostru web. Acestea includ date cum ar fi adresa dvs. IP, date specifice de conectare și date care sunt prelucrate pentru a ne permite să facem site-ul nostru web disponibil din punct de vedere tehnic.

Date cu caracter personal pe care le primim de la terțe părți

Uneori nu primim informații direct de la dvs. Acesta poate fi cazul, de exemplu, dacă informațiile despre dvs. ne sunt furnizate de către terți. De exemplu, lucrăm cu societăți care ne prestează servicii și care ne furnizează informații despre dvs.

3 VIZITAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Atunci când vizitați site-ul nostru web, motorul de căutare utilizat pe dispozitivul dvs. trimite automat informații către serverul site-ului nostru web și le stochează temporar într-un fișier jurnal.

Dacă doriți să aflați mai multe despre modulele cookie pe care le folosim pe site-ul nostru, vă rugăm să faceți clic aici

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate atunci când site-ul web este vizitat:

 • Adresa dvs. IP
 • Data și ora accesării
 • Numele și adresa URL a fișierului recuperat
 • Pagina web/aplicația de pe care a fost efectuată accesarea (URL de referință)
 • Motorul de căutare pe care îl utilizați și, dacă este cazul, sistemul de operare al dispozitivului pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web și numele furnizorului de acces

Scop

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru a ne asigura că se stabilește o conexiune fără probleme
 • Pentru a ne asigura că site-ul nostru web este ușor de utilizat
 • Pentru a analiza securitatea și stabilitatea sistemului

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a vă permite să vizitați site-ul web și pentru a asigura performanța, funcționalitatea pe termen lung și securitatea site-ului și a sistemelor noastre.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.
  Avem un interes legitim de a asigura performanța, funcționalitatea pe termen lung și securitatea site-ului nostru web și a sistemelor noastre. 

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații despre perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

4 UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB ȘI A SERVICIILOR NOASTRE

4.1 Contact și comunicare

Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta în orice moment prin e-mail, poștă, formulare de contact sau prin orice alt mijloc. Dacă ne contactați, vă vom răspunde, de obicei, prin intermediul mijlocului de comunicare ales de dvs.

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate atunci când comunicăm cu dvs:

 • Datele dvs. de contact, cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail
 • Comunicarea cu dvs., inclusiv înregistrări ale convorbirilor telefonice cu dvs., dacă este cazul
 • Date referitoare la cererea sau preocuparea dvs., cum ar fi subiectul cererii dvs. sau al comunicării noastre cu dvs.
 • Date necesare pentru a clarifica preocuparea dvs.

Scop

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru a comunica cu dvs. în cazul în care ne-ați contactat cu întrebări sau alte preocupări
 • Pentru a comunica cu dvs. în legătură cu alte aspecte decât solicitările și preocupările, de exemplu, în scopuri de informare sau pentru a respecta obligațiile legale sau contractuale
 • În cazul în care înregistrăm convorbirile telefonice cu dvs., acest lucru se face în scopuri de asigurare a calității și de formare profesională
 • Pentru a ne îmbunătăți asistența

Aceste scopuri sunt denumite în continuare în mod colectiv "asistență".

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu asistența noastră este necesară pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.
 • Vă furnizăm anumite servicii de asistență în afara unui contract existent.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.
  Avem un interes legitim în a vă ajuta în cazul în care aveți întrebări cu privire la ofertele și serviciile noastre și în a asigura satisfacția clienților noștri (foști și viitori).
 • Pentru anumite prelucrări ale datelor dvs. cu caracter personal, vom obține consimțământul dvs. atunci când este necesar, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
  Acest lucru se aplică în special înregistrării convorbirilor telefonice.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații despre perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

4.2 Ghiduri despre produse

Site-ul nostru web conține instrumente de ghidare în legătură cu produsele noastre.

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu instrumentele de ghidare privind produsele noastre:

 • Adresa dvs. IP
 • Datele pe care le furnizați în legătură cu instrumentul nostru de ghidare privind produsele

Scop

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru a recomanda un produs sau pentru a vă sfătui cu privire la modul de utilizare a produselor noastre pe baza specificațiilor dvs. din instrumentul de ghidare privind produsele.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu instrumentele noastre de ghidare privind produsele este necesară pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, dacă intenționați să achiziționați produsele noastre.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD.
 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a vă oferi o recomandare în legătură cu instrumentul de ghidare privind produsele.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.
  Avem un interes legitim în a vă recomanda un produs potrivit pentru dvs. sau pentru a vă consilia cu privire la modul de utilizare a produselor noastre.
 • Utilizarea instrumentului de ghidare privind produsele necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea privind modulele cookie

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații despre perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

4.3 Newsletter

Pe site-l nostru web vă oferim posibilitatea de a vă înregistra la newsletter.

Vă rugăm să rețineți că folosim așa-numita procedură dublă de înscriere (double opt-in) pentru a ne asigura că doriți să primiți newsletterele noastre. După ce vă înscrieți la newsletter, vă vom trimite un link de confirmare la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o. Numai atunci când vă confirmați adresa de e-mail și interesul de a primi newsletter-ul nostru vă vom include în lista noastră de distribuție de e-mailuri. 

Newslettere personalizate

Vă rugăm să rețineți că, atunci când trimitem newsletter-ul, realizăm măsurători de performanță și analizăm comportamentul dvs. de utilizare. Pentru această analiză, e-mailurile trimise conțin așa-numitele balize web sau pixeli de urmărire. Acestea sunt localizate pe serverele noastre și ne spun când și cum preluați newsletter-ul nostru. Pentru analiză, legăm datele și balizele web menționate mai sus de adresa dvs. de e-mail.

Puteți dezactiva afișarea imaginilor în mod implicit în aplicația dvs. de e-mail pentru a restricționa prelucrarea datelor prin utilizarea newsletter-ului nostru. În acest caz, nu veți putea vedea newsletter-ul în întregime și este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile. Dacă aveți imaginile afișate manual, se efectuează urmărirea menționată mai sus.

Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing și pentru a vă îmbunătăți experiența de utilizator, consultați secțiunea 5, Marketing și experiența utilizatorului. În special, vă atragem atenția asupra informațiilor privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu Oracle Eloqua.

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu distribuirea newsletter-ului:

 • Informații precum rata de deschidere, momentul în care ați citit newsletter-ele noastre și pe ce linkuri ați făcut clic în newsletter.
 • Informații pe care le colectăm despre dvs. atunci când utilizați serviciile STIHL (de exemplu, atunci când achiziționați produsele noastre, înregistrați un dispozitiv sau utilizați diverse aplicații).

Scop

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Deducem interesele dvs. din prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi o versiune a newsletter-ului nostru adaptată intereselor dvs. și care să conțină informații despre produsele și serviciile care sunt relevante pentru dvs.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. exprimat atunci când vă abonați la newsletter-ul nostru.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) RGPD.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații despre perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

5 MARKETING ȘI EXPERIENȚA UTILIZATORULUI

5.1 Module cookie și tehnologii similare

Pe site-ul nostru web folosim tehnologii care au scopul de a facilita utilizarea site-ului web, de a-l face mai ușor de utilizat și de a oferi diverse funcționalități. Astfel de tehnologii includ, de exemplu, module cookie, pixeli și scripturi. Această secțiune oferă informații despre datele dvs. cu caracter personal în acest context.

În Informarea noastră privind modulele cookie explicăm ce module cookie și tehnologii similare folosim pe site-ul nostru web, în ce scopuri și cum puteți gestiona aceste module cookie.

5.2 Furnizarea, dezvoltarea și îmbunătățirea site-ului nostru web

(a) Analiza web cu Google Analytics

Pe site-ul nostru web folosim instrumentul de analiză Google Analytics. Google Analytics este furnizat de Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google", împreună cu alte societăți Google ale Alphabet Inc. "Google").

Utilizăm Google Analytics cu extensia "anonimizare IP". Acest lucru înseamnă că adresa dvs. IP va fi scurtată înainte de a fi trimisă către Google în Statele Unite, astfel încât Google nu va primi de la noi adresa dvs. IP completă.

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Google Analytics:

 • Adresa dvs. IP
 • ID-ul unic de utilizator atribuit de motorul de căutare
 • Comportamentul utilizatorului în ceea ce privește clicurile pe site-ul web
 • Sub-paginile pe care le accesează utilizatorul
 • Tipul de motor de căutare, URL-ul, rezoluția ecranului
 • Marca temporală

Scop

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a obține rapoarte despre activitățile paginilor web și pentru a obține alte servicii Google asociate cu utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și cu alte utilizări ale internetului.

Acest lucru ne va permite să îmbunătățim în mod continuu site-ul nostru web, ușurința de utilizare a acestuia și oferta noastră și să le adaptăm în funcție de nevoile și interesele dvs.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului pe care ni l-ați dat în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Îl puteți accesa prin intermediul Notificării privind modulele cookie.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea Google Analytics necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea privind modulele cookie

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea Google Analytics, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica privind protecția datelor pentru Google Analytics a Google Ltd. se regăsește aici:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

(b) Google reCAPTCHA

Folosim reCAPTCHA v2 pe site-ul nostru web. reCAPTCHA v2 este furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google Ltd", împreună cu alte societăți Google ale Alphabet Inc. "Google").

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Google reCAPTCHA:

 • Adresa dvs. IP
 • Plug-in pentru motoarele de căutare utilizate
 • Module cookie setate de Google în ultimele 6 luni
 • Numărul de clicuri și atingeri pe care le-ați făcut pe acest ecran
 • Informații CSS pentru pagina vizitată
 • Obiecte JavaScript
 • Data
 • Limba motorului de căutare

Scopul

Folosim reCAPTCHA v2. pentru a preveni introducerile automate abuzive în formularele web, protejând astfel sistemele tehnice ale gazdei.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a asigura funcționalitatea site-ului nostru web și pentru a ne proteja site-ul web.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.
  Avem un interes legitim în asigurarea funcționalității site-ului nostru web și în protejarea site-ului nostru web.
 • Utilizarea reCAPTCHA v2 necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD în centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs.  către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea reCAPTCHA v2, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica privind protecția datelor pentru reCAPTCHA furniza de Google Ltd se regăsește aici:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

(c) YouTube

Pe site-ul nostru web încorporăm conținut video prin intermediul YouTube. YouTube este furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google Ltd", împreună cu alte societăți Google ale Alphabet Inc. "Google"). 

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea YouTube:

 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Motorul de căutare
 • Sistemul de operare
 • Informații despre conținutul video pe care l-ați vizionat

Scop

Legăm conținut video prin intermediul YouTube pentru a vă informa despre produsele și ofertele noastre.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Conținutul video este afișat cu o imagine miniaturală. Datele dvs. sunt prelucrate de Google numai atunci când v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. ("soluția cu două clicuri").
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea YouTube necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea YouTube, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica Google privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu YouTube se regăsește aici:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

(d) Google Maps

Pe site-ul nostru web încorporăm hărți din Google Maps. Google Maps este furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (“Google Ltd”, împreună cu alte societăți Google ale Alphabet Inc. “Google”).

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Google Maps:

 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Motorul de căutare
 • Sistemul de operare
 • Locația dvs.

Scop

Încorporăm hărți prin intermediul Google Maps pentru a afișa informații geografice.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. sunt prelucrate de Google numai atunci când v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. ("soluția cu două clicuri").
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea Google Maps necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea Google Maps, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica Google privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Google Maps se regăsește aici:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

5.3 Publicitate (urmărire)

(a) Oracle Eloqua

Utilizăm Oracle Eloqua. Oracle Eloqua este furnizat de Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Munchen ("Oracle").

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Oracle Eloqua:

 • Informații despre faptul că ați deschis sau nu e-mailul nostru
 • Informații despre link-urile pe care faceți clic 

Scop

Utilizăm Oracle Eloqua pentru a ne personaliza e-mailurile și pentru a stabili dacă e-mailurile noastre, în special newsletter-ele, sunt deschise și pe ce linkuri din e-mailurile noastre se face clic. Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți e-mailurile și ofertele și serviciile pe care le oferim. Scopul este de a adapta site-ul nostru web și serviciile și ofertele noastre, în special e-mailurile noastre, în funcție de nevoile și interesele dvs.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului exprimat în centrul de preferințe pentru confidențialitate.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea Oracle Eloqua necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea Oracle Eloqua, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica Oracle privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Oracle Eloqua se regăsește aici:
https://www.oracle.com/ro/legal/privacy/

(b) Google Ads

Pe site-ul nostru web încorporăm Google Ads. Google Ads este furnizat de Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google").

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Google Ads:

 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Motorul de căutare
 • Sistemul de operare

Scop

Utilizăm Google Ads pentru a derula campanii de căutare de publicitate dacă ați mai vizitat site-ul nostru web. Serviciile ne permit să ne combinăm anunțurile cu anumite cuvinte cheie sau, dacă ați vizitat site-ul nostru web în trecut, să facem publicitate pentru serviciile pe care le-ați vizualizat pe site-ul nostru web, de exemplu. Putem afișa publicitate bazată pe interese pe alte site-uri web din cadrul Google Search and Display Network (ca "Google Ad" ca parte a Căutării Google sau pe alte site-uri web ale Partenerilor Google). 

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului exprimat în Centrul de preferințe pentru confidențialitate.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea Google Ads necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea Google Ads, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica Google privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Google Ads se regăsește aici:
https://policies.google.com/privacy?hl=ro

(c) Microsoft Advertising

Pe site-ul nostru web folosim Microsoft Advertising. Microsoft Advertising este furnizat de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA ("Microsoft").

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Microsoft Advertising:

 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Motorul de căutare
 • Sistemul de operare

Scop

Utilizăm Microsoft Advertising pentru a derula campanii de căutare de publicitate dacă ați mai vizitat site-ul nostru web. Serviciile ne permit să ne combinăm anunțurile cu anumite cuvinte cheie sau, dacă ați vizitat site-ul nostru web în trecut, să facem publicitate pentru serviciile pe care le-ați vizualizat pe site-ul nostru web, de exemplu. Acest lucru ne permite să afișăm publicitate bazată pe interese pe alte site-uri web din cadrul Microsoft Search Network.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului exprimat în Centrul de preferințe pentru confidențialitate.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.
 • Utilizarea Microsoft Advertising necesită setarea unui modul cookie. În acest scop, vom obține consimțământul dvs. în temeiul articolului 6 alineat (1) litera (a) din RGPD în Centrul de preferințe pentru confidențialitate. Pentru mai multe informații despre modulele noastre cookie, consultați Informarea noastră privind modulele cookie.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea Microsoft Advertising, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Politica privind protecția datelor

Politica Microsoft privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Microsoft Advertising se regăsește aici:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Social media 

Pe site-ul nostru web folosim pixeli din rețelele de socializare. Pixelii sunt activați, iar datele dvs. sunt prelucrate de rețelele de socializare numai după ce v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către rețelele de socializare în Centrul de preferințe pentru confidențialitate.

Dacă sunteți înregistrat ca utilizator pe o rețea de socializare ai cărei pixeli îi folosim, vizita dvs. pe site-ul nostru web poate fi legată de contul dvs. de utilizator pe acea rețea de socializare. Precizăm că rețelele de socializare pot lega apoi datele colectate despre dvs. prin intermediul pixelilor utilizați pe site-ul nostru web de alte date cu caracter personal ale dvs. chiar dacă nu sunteți utilizator al rețelei de socializare respective.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că furnizorii de rețele de socializare pot, de asemenea, să prelucreze datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul pixelului în scopuri proprii. În plus, este posibil să fim responsabili împreună cu furnizorii de rețele de socializare pentru anumite activități de prelucrare.

În caz de asociere, vom încheia un acord cu furnizorul de rețele de socializare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de operatori asociați.

Vă rugăm consultați Politicile rețelelor de socializare privind protecția datelor pe care le vom indica mai jos.

Categorii de date cu caracter personal

Următoarele informații sunt prelucrate în legătură cu utilizarea pixelilor:

 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre dispozitivul dvs.
 • Motorul de căutare
 • Sistemul de operare

Scop 

Utilizăm pixeli de pe rețelele de socializare pentru a vă afișa informații și publicitate despre produsele, ofertele și serviciile noastre pe rețeaua de socializare respectivă. Pe lângă afișarea pe rețeaua de socializare respectivă, informațiile și publicitatea privind produsele, ofertele și serviciile noastre vă pot fi afișate și pe alte site-uri web care oferă, de asemenea, pixelul respectiv.

Prin utilizarea pixelilor, obținem informații despre activitățile noastre promoționale, în special pe rețelele de socializare.

Temei juridic

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe următorul temei juridic:

 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului exprimat în Centrul de preferințe pentru confidențialitate.
  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Perioada de stocare

În principiu, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea acestor scopuri. Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, consultați secțiunea 6 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Transferul datelor dvs. către țări din afara SEE

În legătură cu utilizarea pixelilor, datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 8 din prezenta Informare privind protecția datelor.

Pixeli utilizați și Politicile privind protecția datelor pentru pixelii utilizați 

Enumerăm mai jos pixelii rețelelor de socializare utilizați de noi, împreună cu informații despre furnizorul rețelei de socializare și Politica privind protecția datelor pentru rețeaua de socializare respectivă și pixelul respectiv.

(a) Twitter pixel

Twitter pixel este furnizat de X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (“X Corp.”).

Politica X Corp. privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Twitter pixels se regăsește aici:
https://twitter.com/en/privacy

(b) Meta (Facebook) pixel

Meta pixel (anterior Facebook pixel) este furnizat de Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda ("Meta").

Politica Meta privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Meta pixels se regăsește aici:
https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy

(c) Pinterest pixel

Pinterest pixel este furnizat de Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda (“Pinterest”).

Politica Pinterest privind protecția datelor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Pinterest pixels se regăsește aici:
https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

6 PERIOADA DE STOCARE

Vom stoca datele dvs. doar atât timp cât este necesar pentru a vă pune la dispoziție ofertele noastre, în special site-ul nostru web, sau atât timp cât avem un interes legitim în a continua să stocăm datele dvs. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal depinde în special de categoria de date cu caracter personal prelucrate și de scopul prelucrării. Stocarea datelor dvs. este, de asemenea, luată în considerare pe baza consimțământului dvs. pentru stocarea acestora.

În cele din urmă, luăm în considerare perioadele de stocare legale, care ne pot impune să păstrăm datele dvs. pentru o anumită perioadă de timp. Prin urmare, datele dvs. vor fi stocate în cazul în care acest lucru este prevăzut de legiuitorul european sau național în regulamentele, legile sau alte dispoziții ale Uniunii Europene care ne sunt aplicabile. Cerințele corespunzătoare se regăsesc, de asemenea, în special în legislația comercială și fiscală sau derivă din termenele de prescripție legale obișnuite.

În cazul unui litigiu, vom păstra datele cu caracter personal de care avem nevoie pentru apărarea noastră până la încheierea definitivă a procedurii.

Pentru mai multe informații privind perioada de stocare, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact care se regăsesc în secțiunea 1 din această Informare privind protecția datelor.

7 DESTINATARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

7.1 Destinatari din cadrul Grupului STIHL

În anumite cazuri, transmitem datele dvs. cu caracter personal către alte societăți din cadrul Grupului STIHL. Prelucrarea de către aceste societăți STIHL se face în mod regulat în numele nostru. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi, de asemenea, efectuată exclusiv de societatea STIHL care primește datele dvs. sau de societatea respectivă în asociere cu noi.

Dacă transmitem datele dvs. cu caracter personal către alți operatori, acest lucru se va face, în principiu, numai dacă este necesar pentru executarea unui contract cu dvs., dacă noi sau terța parte avem un interes legitim în acest sens sau dacă ați fost de acord cu acest lucru.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către o altă societate STIHL în numele nostru se realizează în baza unui contract de prelucrare a datelor în numele unui operator în sensul RGPD.

În caz de asociere, vom încheia un acord privind prelucrarea în asociere. Acest acord va stabili, printre altele, obligațiile operatorilor asociați în ceea ce privește respectarea cerințelor din RGPD. Vom fi bucuroși să vă punem la dispoziție elementele esențiale ale acestui acord la cerere. În acest scop, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact care pot fi găsite în secțiunea 1 din prezenta Informare privind protecția datelor.

7.2 Destinatari din afara Grupului STIHL (terțe părți)

Pe lângă destinatarii din cadrul Grupului STIHL, transmitem datele dvs. cu caracter personal și terților, în ceea ce privește operațiunile individuale de prelucrare și ținând cont de cerințele de protecție a datelor. Aceste terțe părți includ furnizori de servicii care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în numele nostru și furnizori de servicii care ne furnizează servicii asociate cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi, de asemenea, efectuată exclusiv de părți terțe care primesc datele dvs. sau de aceste părți terțe în asociere cu noi. 

Dacă împărtășim datele dvs. cu caracter personal cu alți operatori, acest lucru se va face, în principiu, numai dacă este necesar pentru executarea unui contract cu dvs., dacă noi sau terța parte avem un interes legitim în acest sens sau dacă ați fost de acord cu acest lucru.

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, folosim următoarele categorii de furnizori de servicii:

 • Furnizori de servicii IT (furnizori de servicii de găzduire a datelor)
 • Asistență (asistență pentru clienți)
 • Avocați, contabili și consultanți fiscali
 • Furnizori de aplicații de marketing sau aplicații pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului

În cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu RGPD sau cu legislația statelor membre ale UE, vom transmite, de asemenea, datele dvs. autorităților și instanțelor.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către terți în numele nostru se realizează în baza unui contract de prelucrare a datelor în numele unui operator în sensul RGPD.

În caz de asociere, vom încheia un acord privind prelucrarea în asociere. Vom fi bucuroși să vă punem la dispoziție elementele esențiale ale acestui acord la cerere. În acest scop, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact care pot fi găsite în secțiunea 1 din prezenta Informare privind protecția datelor.

8 TRANSFERUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI DIN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Indiferent de locul în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, prioritatea noastră cea mai mare este să asigurăm întotdeauna nivelul de protecție garantat de RGPD.

În cazul în care transferăm date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European, respectăm cerințele din Capitolul V din RGPD. În cazul în care lucrăm cu terți sau folosim furnizori de servicii care pot transfera datele dvs. cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European, vom obliga acești terți sau furnizori de servicii să respecte cerințele Capitolului V din RGPD.

Precizăm că nu toate țările din afara Spațiului Economic European au un nivel de protecție a datelor care este recunoscut ca fiind adecvat de către Comisia Europeană (așa-numita "decizie de adecvare"). O listă a țărilor pentru care a fost adoptată o decizie de adecvare poate fi găsită la următorul link: Adequacy decisions (europa.eu).

În cazul în care nu a fost adoptată o decizie de adecvare, încheiem cu destinatarii datelor dvs. cu caracter personal clauzele contractuale standard adoptate prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/914 a Comisiei. Pentru transferul către alți operatori, folosim Modulul unu al acestor clauze contractuale standard, iar pentru transferul către persoanele împuternicite de către noi folosim Modulul doi. Dacă este necesar, pe lângă încheierea clauzelor contractuale standard, vom lua și măsuri suplimentare pentru a vă proteja datele dvs. cu caracter personal.

Ne puteți solicita oricând o prezentare generală a destinatarilor din țările din afara Spațiului Economic European și informații privind măsurile pe care le-am luat pentru a asigura nivelul de protecție prevăzut de RGPD, utilizând datele de contact specificate în secțiunea 1 din prezenta Informare privind protecția datelor.

9 DREPTURILE DVS. ȘI EXERCITAREA ACESTORA

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai jos, ne puteți contacta în orice moment în mod informal, folosind mijloacele de comunicare specificate în această Informare privind protecția datelor. Ne puteți contacta pe noi și pe Responsabilul nostru cu protecția datelor prin e-mail și prin celelalte mijloace de comunicare, utilizând datele de contact prevăzute în secțiunea 1 din prezenta Informare privind protecția datelor.

9.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc, aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal și la anumite informații prevăzute de lege. Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. de acces, consultați articolul 15 din RGPD.

9.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete. Pentru mai multe informații privind dreptul dvs. la rectificare, consultați articolul 16 din RGPD.

Ne străduim întotdeauna să asigurăm acuratețea datelor dvs. cu caracter personal. Prin urmare, vă rugăm să ne comunicați orice modificare a datelor dvs. (cum ar fi schimbarea adresei) fără întârzieri nejustificate, astfel încât să ne putem asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt actualizate.

9.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale, puteți obține ștergerea datelor dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. În special, acesta este cazul în cazul în care:

 • datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., vă retrageți acest consimțământ și nu putem baza prelucrarea pe un alt temei juridic;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația dvs. particulară și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal au fost transmise unor terți și suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal, vom informa acești terți cu privire la obligația de ștergere, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege. 

Vă rugăm să rețineți că dreptul dvs. la ștergerea datelor este supus unor restricții. De exemplu, nu ne este permis să ștergem datele cu caracter personal pe care suntem obligați prin lege să le păstrăm în continuare. Datele de care avem nevoie pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sunt, de asemenea, excluse de la dreptul dvs. la ștergerea datelor. Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. la ștergere datelor, consultați articolul 17 din RGPD.

9.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În special, acesta este cazul în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. va fi restricționată pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
 • prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația particulară, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra drepturilor dvs.

Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. la restricționarea prelucrării, consultați articolul 18 din RGPD.

9.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și pe care le prelucrăm pentru executarea unui contract, pe baza consimțământului dvs. sau prin mijloace automate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea aveți dreptul, în cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, de a transmite aceste date direct către o terță parte, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic. Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. la portabilitatea datelor, consultați articolul 20 din RGPD.

9.6 Retragerea consimțământului

În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, îl puteți retrage în orice moment cu efect pe viitor. Acest lucru nu aduce atingere legalității prelucrării datelor dvs. până la retragerea acestuia.

9.7 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă legislația aplicabilă privind protecția datelor, puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, în special autoritatea de supraveghere a protecției datelor din statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

9.8 Dreptul de a vă opune prelucrării

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime

În cazul în care prelucrăm datele pe baza unui interes legitim, vă puteți opune în orice moment prelucrării, din motive legate de situația dvs. particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Presupunem că, atunci când prelucrarea se realizează pe baza unui interes legitim, vom putea, în general, să demonstrăm astfel de motive legitime și imperioase, dar vom examina și evalua fiecare opoziție în parte.

Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. la opoziție, consultați articolul 21 din RGPD.

10 MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

În această Informare privind protecția datelor vă oferim întotdeauna informații actualizate, complete și, în principiu, finale despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu site-ul nostru web. Acest lucru ne obligă să actualizăm periodic această Informare privind protecția datelor. Prin urmare, vă sfătuim să consultați periodic această Informare privind protecția datelor.