Directiva privind vibrațiile pentru angajatori

Aici veți găsi informații de bază despre Directiva UE „Vibrații” (2002/44/CE) pentru vibrațiile transmise sistemului mână-braț, precum și indicații utile pentru implementarea acesteia de către angajatori.

Un utilaj STIHL este testat în ceea ce privește sarcina de vibrații a acestuia

Informații Directiva 2002/44/CE

Directiva 2002/44/CE cere angajatorilor să efectueze o evaluare a riscului de expunere la vibrații a angajaților lor, în scopul reducerii riscurilor pentru sănătate. Prezentul ghid oferă o metodă simplificată pentru această evaluare a riscurilor. Metoda se bazează pe un raport tehnic al CEN/TC 231 și pe conținutul esențial al Directivei europene 2002/44/CE.

Prezentul ghid a fost elaborat de către membrii EUROMOT (Asociația Europeană a Producătorilor de Motoare cu Combustie Internă) care sunt implicați în fabricarea utilajelor motorizate.

Se intenționează ca acest ghid să îmbunătățească comunicarea dintre angajatori și producătorii de utilaje în ceea ce privește conformitatea cu Directiva 2002/44/CE și să ajute angajatorii atunci când efectuează evaluarea riscurilor.

Prezentul ghid se referă exclusiv la determinarea valorii de expunere zilnică care declanșează acțiunea și a valorii limită de expunere zilnică din Ghidul 2002/44/CE. În cazul unor legi sau ordonanțe naționale divergente, prezentul ghid nu poate fi aplicat.

Conținutul acestui ghid este menit să informeze angajatorii cu privire la modul în care trebuie îndeplinite cerințele directivei, dar nu este destinat să fie utilizat ca o evaluare a riscurilor pentru cazuri individuale. Mai ales că trebuie luate în considerare variabilele specifice fiecărui loc de muncă în parte, cum ar fi metodele de lucru, temperaturile și alte aspecte. EUROMOT nu își poate asuma nicio răspundere pentru rezultatele obținute cu această metodă sau pentru orice concluzie la care se ajunge în fiecare aplicație individuală. Orice întrebări trebuie adresate consultantului relevant în materie de sănătate și securitate. Producătorii pot furniza detalii suplimentare despre produsele lor, dacă este necesar.

Mai multe servicii STIHL