Condițiile de acordare a garanției

1. Vânzătorul acordă garanţie conform dispozițiilor legale aplicabile, pe baza certificatului de garanţie însoțit de factura de cumpărare a produsului. Garanția se acordă produselor STIHL pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.. 

2. Durata: Termenul de garanţie este de: 24 luni pentru consumatori (persoane fizice ce au achiziționat si folosesc produsul pentru uzul personal fără a desfășura activități cu titlu profesional), respectiv 12 luni pentru profesioniști.

3. Produsul beneficiază de garanția legală de conformitate în acord cu prevederile legale în vigoare, respectiv O.G. nr. 21/1992 și O.G. nr. 140/2021, Legea nr. 296/2004 și OUG nr. 34/2014.

4. Prevederile prezentului Certificat de garanție nu sunt limitative și nu afectează în niciun mod drepturile consumatorilor conferite prin actele normative în vigoare. Consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea Vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, măsurile corective nefiind afectate de garanția comercială, conform prevederilor art. 11 din OUG nr. 140/2021.

5. Certificatul de garanție se adresează persoanelor fizice îndreptățite de lege și persoanelor juridice.

6. In cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția legală se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

7. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.

8. Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției se efectuează fără costuri, într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate şi care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformității şi efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

9. Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele.

10. Consumatorul are dreptul fie să obţină o reducere proporţională a preţului, fie să obţină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. vânzătorul sau unitatea de service la care a fost predat produsul nu a finalizat reparaţia sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţel
 2. se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;
 3. neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preţ sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;
 4. vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanţele cazului.

11. Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.

12. Consumatorul are dreptul de a suspenda plata unei părţi restante din preţul bunurilor sau a unei părţi a acesteia până în momentul în care vânzătorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.

13. Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.

14. Excluderi: Nu sunt considerate neconformități acoperite de garanție următoarele cazuri:

 1. Nerespectarea de către Client a instrucțiunilor de punere în funcțiune, instalare, utilizare, întreținere, manipulare, demontare, transport și depozitare precizate în Manualul care însoțește produsul la livrare.
 2. Intervenții, lucrări, etc. asupra produsului sau componente ale acestuia, desigilarea acestuia, ce nu au fost efectuate într-un service autorizat STIHL;
 3. Folosirea pe perioada garanției a unor piese de schimb, accesorii, unelte sau surse de alimentare altele decât cele originale/ autorizate/recomandate, după caz, de către STIHL.
 4. Neconcordanța între numărul de serie înscris pe produs și cel înscris în Certificatul de garanție.
 5. Sunt excluse de la garanție piesele devenite inutilizabile din cauza utilizării sau reparării inadecvate, a întreținerii deficitare sau a uzurii obișnuite (piesele de uzură) precum și piesele și componentele modificate de către Client, care nu au fost furnizate de către Importator/ Distribuitor/Vânzător/Unitate service autorizată. Ex. lanțuri, sine de ghidaj, roți de antrenare lanț, bujii, sfori demaror, clicheti, role demaror, filtru de aer, filtru de combustibil/ulei, conducte de alimentare, furtune, semeringuri, rulmenți, garnituri, inele de etanșare, etc.
 6. defecțiuni ce rezultă din accident, abuz, utilizare greșită, neglijenta, manipulare greșită, defecte provocate de utilizarea unor amestecuri de combustibil vechi sau nepotrivite, etc.  
 7. deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, îndoire, spargere, crăpare din cauza unor șocuri mecanice și/sau a manipulării incorecte a produsului.

Nu fac obiectul acestei garanții:

 • Serviciile solicitate (sau pieselor necesare) atunci când se efectuează întreținerea normală și regulată a produsului. Ex: curățarea utilajului, reglajul carburatorului, reglajul supapelor, etanșarea motorului, schimbarea bujiilor, filtrelor de aer (combustibil/ulei), lubrifianții, sforile demaror, garniturile, ascuțirea lanțului, etc.
 • Reglajele normale și lucrările de întreținere recomandate descrise în Manualul utilizatorului oferit odată cu produsul;
 • Reparațiile necesare remedierii defecțiunilor apărute din cauza prafului, a materialelor, abrazivelor, umezelii, ruginii, coroziunii, lăcuirii, aditivilor din benzină, a depunerilor de mizerie, a depunerilor de calamina, a acumulărilor de combustibil/ulei, uzurii sau alte situații similare.
  Constatarea naturii și a cauzei defecțiunii se face în service-ul autorizat, care va emite fisa de evidență a intervențiilor de mai jos și o fișă de service în care se vor enumera defecțiunile constatate, natura acestora și dacă se încadrează în condițiile garanției. Produsele care nu pot beneficia de garanție vor fi reparate contra cost doar în urma obținerii acordului proprietarului.

PRODUCATORUL NU ESTE RESPONSABIL DE EVENTUALELE DAUNE, DE ORICE NATURA, CAUZATE DE PRODUCEREA UNOR ACCIDENTE PROVOCATE DE NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE UTILIZARE SI/SAU A NORMELOR DE SIGURANȚA/PROTECTIE A MUNCII.

CONSUMATORUL NU POATE INVOCA INFORMAREA INCOMPLETĂ PENTRU A JUSTIFICA DETERIOAREA PRODUSULUI, FIIND DATOR SĂ-L UTILIZEZE CONFORM INFORMAȚIILOR DIN MANUALUL DE UTILIZARE PREDAT ODATĂ CU LIVRAREA BUNULUI.

DISTRIBUITORUL, VÂNZĂTORUL ȘI PRODUCĂTORUL NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU PREJUDICIILE MATERIALE ȘI/SAU PERSONALE CA URMARE A UTILIZĂRII SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI, MEDICAȚIEI, STUPEFIANTELOR SAU ALTE NARCOTICE CARE AR AFECTA CAPACITATEA DE CONCENTRARE A UTILIZATORULUI ORI ÎN CAZ DE BOALĂ CARE POATE AFECTA CAPACITATEA DE MENTALĂ, ECHILIBRU ȘI CONCENTRARE.

15. Obligatiile consumatorului: (i) Respectarea conditiilor de punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, demontare, transport si depozitare precizate in Manualul care insoteste produsul la livrare. (ii) Utilizarea produsului numai in scopul pentru care acesta a fost conceput. (iii) In cazul aparitiei unor defectiuni/disfunctionalitati in perioada de garantie sa opreasca utilizarea si sa se prezinte cu utilajul la cea mai apropiata Unitate service. autorizata STIHL sau la Vanzator. (iv) Sa informeze, in termen, Vanzatorul despre lipsa de conformitate a produsului cumparat. (v) Prezentarea Certificatului de garantie in original si a facturii de cumparare și a bonului fiscal a produsului, in momentul solicitarii remedierilor unor lipse de conformitate aparute in termenul de garantie.

16. Durata medie de utilizare a produselor marca STIHL si Viking este de 10 ani din momentul vanzarii.

17. Modalitatile de asigurare a garantiei: Defecțiunea va fi remediata conform termenelor legale. In cazul in care defecțiunea nu va putea fi remediată în termenul legal, produsul va fi înlocuit de catre Vanzator.