Coordonator SSM - Sănătate, Securitate în muncă şi Mediu

Căutăm o persoană cu experiență care va supraveghea implementarea și respectarea politicilor ș procedurilor de SSM și mediu, asigurându-se că toate activitățile companiei sunt conforme cu legislația în vigoare. 

CANDIDATUL IDEAL:

 • Minim 3 ani de experiență într-un departament de protecția mediului, sănătate și securitate ocupațională;
 • Minim 3 ani experiență de muncă în zona industrială;
 • Cunoașterea temeinică a cerințelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului;
 • Bune abilități de comunicare verbală și scrisă;
 • Engleză scrisă și vorbită la nivel avansat; limba germană este un avantaj;
 • Disponibilitate de a-și asuma responsabilități, inclusiv sub formă de sarcini;
 • Persoană independentă și orientată spre organizare;

DESCRIEREA POSTULUI:

 • Planifică și pune în aplicare siguranța la locul de muncă (de exemplu, ședințe de informare privind siguranța, obligații legale, gestionarea substanțelor periculoase) în conformitate cu legile aplicabile și cu standardele corporative;
 • Planifică și pune în aplicare securitatea instalațiilor (de exemplu, serviciul de securitate extern) și securitatea informațiilor în conformitate cu legile și standardele corporative aplicabile;
 • Planifică și pune în aplicare protecția mediului (de exemplu, obligațiile legale privind gestionarea substanțelor periculoase, gestionarea deșeurilor, controlul și gestionarea emisiilor și a riscurilor etc.) în conformitate cu legile și standardele corporative aplicabile;
 • Planifică și pune în aplicare a serviciile medicale (de exemplu, medic de uzină, ergonomie la locul de muncă, gestionarea igienei industriale etc.), precum și gestionarea sănătății la locul de muncă în conformitate cu legile și standardele corporative aplicabile;
 • Coordonează procedurile de inspecție a siguranței pentru instalațiile noi ale uzinelor înainte de punerea în funcțiune a acestora;
 • Planifică și pune în aplicare măsurile de prevenire a incendiilor în conformitate cu standardele și gestionarea brigăzii de pompieri, dacă este cazul;
 • Pune în aplicare standardele ESH externe (de exemplu, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) și interne (de exemplu, manualul de management ESH, instrumente, KPI) și cerințele legale;
 • Urmărește reglementările legale și evaluează posibilele impacturi asupra proceselor și instalațiilor;
 • Se asigură că toate autorizațiile necesare din punct de vedere juridic sunt solicitate în timp util și că sunt respectate condițiile de autorizare;
 • Efectuează analize de risc (de exemplu, protecția mediului) și pregătește concepte și planuri de pregătire pentru situații de urgență;
 • Asigură analize structurate ale cauzelor profunde ale incidentelor, definește să pune în aplicare măsuri durabile;

CUM SĂ APLICI:

Pentru mai multe informaţii sau pentru a aplica pentru acest post, vă rugăm să ne transmiteţi CV-ul la adresa de mail recruiting@stihl.ro