Alimentarea cu combustibil

Alimentarea cu combustibil

Înainte de alimentarea motocoasei Dumneavoastră mai trebuie să respectaţi câteva indicaţii de siguranţă elementare:

  • Benzinăa este extrem de uşor inflamabilă. De aceea trebuie să păstraţi o distanţă suficientă faţă de flăcări deschise, să nu vărsaţi combustibil şi să nu fumaţi. Alimentaţi la o distanţă de min. 3 metri faţă de locul de muncă în care porniţi motocoasa.
  • Înainte de orice alimentare opriţi total motorul; de asemenea nu alimentaţi cât timp motorul este încă fierbinte. Prin vărsare poate exista pericol de ardere.
  • Deschideţi cu atenţie capacul de rezervor, pentru ca o eventuală suprapresiune să se poată degaja încet şi a nu sări combustibil din rezervor.
  • Alimentaţi numai în locuri vine ventilate.
  • În timpul alimentării trebuie să aveţi grijă să nu se verse combustibil sau să ajungă pe îmbrăcămintea Dvs. În caz contrar curăţaţi imediat motounealta şi schimbaţi-vă îmbrăcămintea.